top of page

רשיון הפעלה

Picture1.png

מה אומרת התקנה?

חוק הפיקוח קובע שבכל מסגרת בה שוהים 7 פעוטות ומעלה מגיל לידה ועד גיל 3 חייבת ברשיון הפעלה וכל תקנות חוק הפיקוח חלות עליו.

מעון לא נדרש ברישיון עסק מול הרשות המקומית.

בעמוד זה תוכלו לקבל את כל המידע בנוגע לרישיון הפעלה.

איך בודקים אם לגן יש רישיון?

נכנסים לאתר איתור מעונות יום של משרד החינוך

בוחרים את הישוב ושם הגן ובודקים את סטטוס הרישוי:

מעון סגור זה אומר שהמעון דיווח למשרד שהוא נסגר, או שהמשרד סגר אותו

מעון בתהליך זה אומר שחסרים עדיין אלמנטים שונים לקבלת הרשיון הסופי

הוגשה בקשה זה אומר שרק הוגשה הבקשה, והמעון עוד לא המשיך בתהליך 

לא מופיע ברשימה בכלל זה אומר שהמעון לא מוכר למשרד החינוך בכלל.

אז מה עושים?

אתרו את הגן שלכם ברשימה באתר איתור מעונות היום.

בסטטוס הרישוי כתוב- "רשיון בתוקף" - מצוין!

בסטטוס הרישוי כתוב- "לא הוגשה בקשה" או שהגן אינו מופיע ברשימה כלל- דווחו למשרד החינוך כאן

 

בנוסף, לאחר הדיווח למשרד החינוך, דווחו גם לנו לצורך מעקב בטופס הבא:

bottom of page