top of page

צ'ק ליסט לבחירת גן בטוח

רשיון הפעלה - האם קיים רשיון הפעלה בתוקף והאם כל צוות הגן רשום בו?
מהו יחס המטפלות לכמות הילדים?
מצלמות - האם קיימות מצלמות עם גישה להורים והאם ההקלטות נשמרות?
הכשרה והדרכה - האם כל צוות המטפלות עבר את תוכנית ההכשרה הקבוע בחוק והדרכת החייאה?
תוכנית לימודית וסדר יום - מהי תוכנית הלימוד וסדר היום כולל תפריט התזונה לפי קבוצת הגיל?
ביטוח ותקנות בטיחות - האם קיים ביטוח צד ג' וביטוח לכל ילד/ה ?
המלצות המטה - האם קיימת מדיניות דלת פתוחה וניתן להגיע בכל שעות היום?

תודה על תשובתכם, מאחלים לכם שנה נעימה ופורחת :-)

bottom of page